Danışmanlığını yaptığımız EMF Motor Sanayi Ticaret A.Ş., hayata geçirdiği Ar-Ge projesi ile TEYDEB Başarı Hikayelerindeki yerini aldı.
Read More
Bilindiği üzere mevcut Ar-Ge kanununda yeni düzenlemeler getiren 6676 sayılı kanun 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştı. Ancak değişikliklerin resmileşmesi ve yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulu Kararı beklenmekteydi. Söz konusu değişiklikler Bakanlar Kurulunda onaylanarak 10-11 Ağustos tarihlerindeki Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Read More
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’deki yazılım firmalarının uluslararası pazarlara açılması, ihracat kapasitelerinin artırılması ve yazılım sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payını yükseltmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle SOFT_AWAY adında yeni bir destek programı açıkladı.
Read More
TÜBİTAK, 1511 kodlu Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında bilişim sektörüne yönelik 6 yeni çağrı açıkladı. Çağrılar kapsamında sektörel iş zekası ve iş akış araçları, sektörel yazılım uygulamaları ve hizmetleri, yerli güvenlik yazılımları, yeni nesil mobil internet teknolojileri, akıllı gömülü sistemler ve MEMS tabanlı sistemlerin ve bileşenlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge destek başlıkları bulunmaktadır.
Read More
Bilindiği üzere, teknolojinin gelişmesi ile birlikte toplumların beraber proje üretebilme yetenekleri artmış ve ölçeği ne olursa olsun işletmelerin ticari olarak ayakta kalabilmeleri adına yeni ve muadillerinden farklı ürünler geliştirmesi gerekli hale gelmiştir.
Read More
Projenizin başarılı olabilmesi, projenizi sunduğunuz kurum ile direkt ilişkilidir. Bu yüzden, hibe veren kurumlar ile bu kurumların yayınladığı proje çağrılarını iyi takip etmeli ve projeniz ile fikrinize yakın bulduğunuz hibe programının mevzuatını dikkatli bir şekilde incelemelisiniz.
Read More