NELER YAPIYORUZ ?

İşGe Mühendislik, firmaların ihtiyaçları ve proje üretme kapasitelerini dikkate alarak her firmaya özel çalışma çözümleri üretmektedir. Proje fikirlerine göre uygun yol haritasının ve destek planının çıkarılması, projelerin hazırlanması, tüm süreçlerinin takibi ve hibe almaya hak kazanan projelerin mali ve teknik destek süreçlerinin yönetilmesi İşGe Mühendislik’in sorumluluklarındandır.

NELER YAPIYORUZ ?

İşGe Mühendislik, firmaların ihtiyaçları ve proje üretme kapasitelerini dikkate alarak her firmaya özel çalışma çözümleri üretmektedir. Proje fikirlerine göre uygun yol haritasının ve destek planının çıkarılması, projelerin hazırlanması, tüm süreçlerinin takibi ve hibe almaya hak kazanan projelerin mali ve teknik destek süreçlerinin yönetilmesi İşGe Mühendislik’in sorumluluklarındandır.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

UZMANLIK ALANLARIMIZ

proje gelistirme icon

Proje ve İş Geliştirme

 

İşGe Mühendislik, firmanızın mevcut proje fikirlerini değerlendirerek işletmenizi geliştirmek için ihtiyaçlarınızı belirler, firmanızın eksik olduğu mali ve teknik konularda size destek olarak projenize uygun işbirlikleri oluşturmanızı sağlar ve firmanız için özel çözümler üretir. Uzmanlarımız, projenizin katma değerini yükseltmek adına gerekli olan ön hazırlık ve araştırma faaliyetleri ile fayda analizini sizin için gerçekleştirir.

Proje ve İş Geliştirme

İşGe Mühendislik, firmanızın mevcut proje fikirlerini değerlendirerek işletmenizi geliştirmek için ihtiyaçlarınızı belirler, firmanızın eksik olduğu mali ve teknik konularda size destek olarak projenize uygun işbirlikleri oluşturmanızı sağlar ve firmanız için özel çözümler üretir. Uzmanlarımız, projenizin katma değerini yükseltmek adına gerekli olan ön hazırlık ve araştırma faaliyetleri ile fayda analizini sizin için gerçekleştirir.

arge projeleri icon

Ar-Ge Projeleri Teşvik Yönetimi

 

İşGe Mühendislik, işletmenizin hayata geçirmeyi planladığı yeni ürün geliştirme, teknoloji üretme veya mevcut süreçlerini geliştirme konusundaki Ar-Ge faaliyetlerini teknik ve mali açıdan değerlendirir, projenin en uygun hibe programına başvurusunu gerçekleştirmek adına ön araştırma, proje kurgusu, bütçelendirme, başvuru ve sürdürülebilirlik aşamalarını yürütür. Teknik ve mali ekibiniz projeyle ilgili çalışmalarını proje uzmanlarımızla koordineli çalışarak ilgili programlardan maksimum fayda elde etmenizi sağlar.

Ar-Ge Projeleri Teşvik Yönetimi

İşGe Mühendislik, işletmenizin hayata geçirmeyi planladığı yeni ürün geliştirme, teknoloji üretme veya mevcut süreçlerini geliştirme konusundaki Ar-Ge faaliyetlerini teknik ve mali açıdan değerlendirir, projenin en uygun hibe programına başvurusunu gerçekleştirmek adına ön araştırma, proje kurgusu, bütçelendirme, başvuru ve sürdürülebilirlik aşamalarını yürütür. Teknik ve mali ekibiniz projeyle ilgili çalışmalarını proje uzmanlarımızla koordineli çalışarak ilgili programlardan maksimum fayda elde etmenizi sağlar.

yatirim projeleri icon

Yatırım Projeleri Teşvik Yönetimi

 

İşGe Mühendislik, işletmenizin hayata geçirmeyi planladığı yeni ürün geliştirme, teknoloji üretme veya mevcut süreçlerini geliştirme konusundaki Ar-Ge faaliyetlerini teknik ve mali açıdan değerlendirir, projenin en uygun hibe programına başvurusunu gerçekleştirmek adına ön araştırma, proje kurgusu, bütçelendirme, başvuru ve sürdürülebilirlik aşamalarını yürütür. Teknik ve mali ekibiniz projeyle ilgili çalışmalarını proje uzmanlarımızla koordineli çalışarak ilgili programlardan maksimum fayda elde etmenizi sağlar.

Yatırım Projeleri Teşvik Yönetimi

İşGe Mühendislik, işletmenizin hayata geçirmeyi planladığı yeni ürün geliştirme, teknoloji üretme veya mevcut süreçlerini geliştirme konusundaki Ar-Ge faaliyetlerini teknik ve mali açıdan değerlendirir, projenin en uygun hibe programına başvurusunu gerçekleştirmek adına ön araştırma, proje kurgusu, bütçelendirme, başvuru ve sürdürülebilirlik aşamalarını yürütür. Teknik ve mali ekibiniz projeyle ilgili çalışmalarını proje uzmanlarımızla koordineli çalışarak ilgili programlardan maksimum fayda elde etmenizi sağlar.

teknokent destekleri icon

Teknokent Firma Kurulumu ve Yönetimi

 

İşGe Mühendislik, sürekli ürün, hizmet veya yazılım geliştiren firmaların 4691 sayılı kanun kapsamındaki istisnalardan faydalanabilmesi ve Ar-Ge faaliyetleri için üniversitelerin teknik imkanlarından yararlanabilmesi için işletmelerin, kurulu teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alması adına her türlü prosedürü üstlenir. Aynı zamanda, 4691 sayılı kanundan doğan indirimlerin firma mali kayıtlarına mevzuata uygun olarak uygulanması adına takip ve kontrol işlerini yürütür.

Teknokent Firma Kurulumu ve Yönetimi

İşGe Mühendislik, sürekli ürün, hizmet veya yazılım geliştiren firmaların 4691 sayılı kanun kapsamındaki istisnalardan faydalanabilmesi ve Ar-Ge faaliyetleri için üniversitelerin teknik imkanlarından yararlanabilmesi için işletmelerin, kurulu teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alması adına her türlü prosedürü üstlenir. Aynı zamanda, 4691 sayılı kanundan doğan indirimlerin firma mali kayıtlarına mevzuata uygun olarak uygulanması adına takip ve kontrol işlerini yürütür.

arge merkezi icon

Ar-Ge Merkezi Kurulumu ve Yönetimi

 

İşGe Mühendislik, sürekli Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden firmaların 5746 sayılı kanun kapsamında belirtilen Ar-Ge Merkezi kurulumu için organizasyon şemasının hazırlanması, başvuru dosyasının hazırlanması, ilgili makam ile iletişimi sağlayarak gerekli revizyonların gerçekleştirilmesi, izleme sürecindeki rapor ve mali kayıtların düzenlenmesi, Ar-Ge Merkezi personeline konuyla alakalı periyodik eğitimlerin verilmesi hizmetlerini yürütür.

Ar-Ge Merkezi Kurulumu ve Yönetimi

İşGe Mühendislik, sürekli Ar-Ge faaliyetleri yürüten ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden firmaların 5746 sayılı kanun kapsamında belirtilen Ar-Ge Merkezi kurulumu için organizasyon şemasının hazırlanması, başvuru dosyasının hazırlanması, ilgili makam ile iletişimi sağlayarak gerekli revizyonların gerçekleştirilmesi, izleme sürecindeki rapor ve mali kayıtların düzenlenmesi, Ar-Ge Merkezi personeline konuyla alakalı periyodik eğitimlerin verilmesi hizmetlerini yürütür.

ab projeleri icon

AB Projeleri Yönetimi

 

Firmamız, hibe ve teşvik konularında güncel çağrıları sistematik bir şekilde takip ederek işletmenizin ulusal ve uluslararası AB fonlarından eş zamanlı olarak faydalanmasını amaçlar ve ilgili çalışmaları yürütür. Sürekli ve dönemsel açılan programlardan müşterilerimizi haberdar ederek ilgili fonların kullanılabilmesi adına proje geliştirme ve yönetim hizmetlerini sunar, bu alanda yapılan çalışmaların da firmanızda sistematik olarak yürütülmesini sağlar.

AB Projeleri Yönetimi

Firmamız, hibe ve teşvik konularında güncel çağrıları sistematik bir şekilde takip ederek işletmenizin ulusal ve uluslararası AB fonlarından eş zamanlı olarak faydalanmasını amaçlar ve ilgili çalışmaları yürütür. Sürekli ve dönemsel açılan programlardan müşterilerimizi haberdar ederek ilgili fonların kullanılabilmesi adına proje geliştirme ve yönetim hizmetlerini sunar, bu alanda yapılan çalışmaların da firmanızda sistematik olarak yürütülmesini sağlar.

girisimcilik projeleri icon

Girişimcilik Destek Yönetimi

 

İşGe Mühendislik, yeni iş kurmak isteyen girişimciler ile teknolojik yenilikler geliştiren genç girişimci adaylarının, fikirlerini ticarileştirmeleri adına, girişimciye özel yol haritasının hazırlar. Bu alanda yeni kurulacak işletmenin, her türlü ihtiyacını farklı veya özel desteklerden karşılayabilmesi adına her türlü proje hazırlama, takip, işbirliği oluşturma çalışmalarını yürüterek firmaların sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlar.

Girişimcilik Destek Yönetimi

İşGe Mühendislik, yeni iş kurmak isteyen girişimciler ile teknolojik yenilikler geliştiren genç girişimci adaylarının, fikirlerini ticarileştirmeleri adına, girişimciye özel yol haritasını hazırlar. Bu alanda yeni kurulacak işletmenin, her türlü ihtiyacını farklı veya özel desteklerden karşılayabilmesi adına proje hazırlama, takip, işbirliği oluşturma çalışmalarını yürüterek firmaların sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlar.

tamamlayici destekler icon

Tamamlayıcı İşletme Destekleri Yönetimi

 

Firmamız, işletmenizin rutin olarak ihtiyaç duyduğu personel istihdamı, belgelendirme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, pazarlama/tanıtım, danışmanlık, test, yurt içi fuar katılımı, yurt dışı pazar araştırması faaliyetleri, yurt dışında birim/şube kurulması, eğitim, test/analiz vb. giderleri için ilgili kurumlardan alınabilecek desteklere ilişkin başvuru süreçlerinizi yöneterek söz konusu maliyetlerinizin minimize edilmesini ve çalışmaların firmanızda tekrarlanabilir nitelikte olmasını sağlar.

Tamamlayıcı İşletme Destekleri Yönetimi

Firmamız, işletmenizin rutin olarak ihtiyaç duyduğu personel istihdamı, belgelendirme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, pazarlama/tanıtım, danışmanlık, test, yurt içi fuar katılımı, yurt dışı pazar araştırması faaliyetleri, yurt dışında birim/şube kurulması, eğitim, test/analiz vb. giderleri için ilgili kurumlardan alınabilecek desteklere ilişkin başvuru süreçlerinizi yöneterek söz konusu maliyetlerinizin minimize edilmesini ve çalışmaların firmanızda tekrarlanabilir nitelikte olmasını sağlar.

NEREDEN BAŞLAYACAĞINIZI BİLMİYOR MUSUNUZ ?

NEREDEN BAŞLAYACAĞINIZI BİLMİYOR MUSUNUZ ?

GELİN, SİZİ ÇÖZÜM ODAKLI HİZMETLERİMİZ İLE TANIŞTIRALIM !

GELİN, SİZİ ÇÖZÜM ODAKLI HİZMETLERİMİZ İLE TANIŞTIRALIM !

Proje Bazlı Danışmanlık Hizmeti

Süreçleri tanımak adına, projeniz için çizeceğimiz yol haritası doğrultusunda sizinle «proje bazlı» çalışmayı teklif ediyoruz!

 

Sürekli Danışmanlık Hizmeti

Altyapınız uygunsa ve sürekli yeni projeler geliştirip Ar-Ge dışı desteklerden de eş zamanlı faydalanmak istiyorsanız «sürekli danışmanlık» hizmetimiz tam size göre!

 

Proje Raporlama Hizmeti

Destek kapsamındaki projelerinizin mali ve teknik süreçlerini bize devredin, «proje raporlama» hizmetimizle iş yükünüzü hafifletelim, ekibiniz tamamen teknik süreçlerle ilgilensin.

 

Ar-Ge Firmaları Yönetim Hizmeti

Ar-Ge merkezi ve Teknokent firma kurulumu süreçlerinizi yönetelim, vergi teşvikleri konusunda yanınızda olup sizi «Ar-Ge firmaları yönetim» hizmetimizle tanıştıralım.

 

Girişimcilik Proje Yönetim Hizmeti

Panik yok. Biz de girişimciyiz. Girişimcilik ne kadar zor biliyoruz. Hem deneyimlerimizi paylaşalım, hem de «girişimcilik proje yönetim» hizmetimizle size yardımcı olalım.

 

Eğitim Hizmeti

Firmanızda belirlediğiniz kişi/kişilere ne biliyorsak öğretmeyi hedeflediğimiz «eğitim» hizmetimiz sayesinde kendi projelerinizi kendiniz yürütün.

 

2008 yılından beri 300'den fazla projenin hibe desteği almasına katkı sağladık...

2008 yılından beri 300'den fazla projenin hibe desteği almasına katkı sağladık...